Център за рехабилитация

Към дома е изграден и функционира Център за рехабилитация на деца.
Центъра за рехабилитация на деца се подпомага от фондация “Помощ за децата в България”.
Основните дейности на центъра са :

  • рехабилитация на деца с увреждания на периферната и централна нервна система, генетични и ментални заболявания;
  • консултации от специалисти – психиатър, невролог и физиотерапевт;
  • центърът работи и с деца от семейна среда като всички консултации, лечебни и рехабилитационни процедури са безплатни. 
  Център за рехабилитация Център за рехабилитация
Център за рехабилитация Център за рехабилитация