Нов център >
Център за рехабилитация на деца.
 

Добре дошли!


Домът за медико-социални грижи за деца  се помещава в масивна сграда със застроена площ 1 275 кв.м, на три етажа, строена специално за целта в продължение на 10 г. от 1968 г. до 1978 г. и предоставена за ползване на “Дом майка и дете”, от 2000 год. преименуван в “Дом за медико-социални грижи за деца”.

Основните дейности на дома са:

  • продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;
  • диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;
  • специфични грижи на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми;
  • отглеждане;
  • възпитание и обучение; подготовка за интеграция в обществото чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване.